7 důvodů, proč je hledání naděje do budoucnosti tak důležité

Co je naděje?

Proč je naděje tak důležitá?

Jak mohu najít naději?

Na tyto otázky se v tomto článku pokusíme odpovědět.

Pojďme tedy začít.Co je naděje?

Ze všech myšlenek a představ, které člověk může mít, je nejbližší důvěře pravděpodobně nejbližší.

Pokud máte naději, vkládáte svou důvěru do potenciál aby se stalo něco pozitivního.

Věříte, že přijetí správných opatření povede k pozitivnímu výsledku spíše než udělat špatné kroky.Pokud doufáte v lepší budoucnost, vkládáte do sebe důvěru v to, že budete v životě dělat dobrá rozhodnutí.

Když někomu důvěřujete, doufáte, že bude jednat způsobem, který tuto důvěru ztělesňuje.

Když vyskočíte z letadla, doufáte, že bezpečně přistanete, a důvěřujete svému padáku.

Samotný akt pokračování a žití vašeho života je sám o sobě projevem naděje. Je to důvěra, kterou máte, že když jdete spát v noci, probudíte se do nového dne, který je plný možností.

Jaká naděje není

Podívejte se do slovníku a uvidíte definice naděje, které zahrnují slova jako touha, očekávání a očekávání.

Ale o tom opravdu není naděje.

Problém touhy, očekávání a očekávání spočívá v tom, že když určitá věc nepřijde, mohou zmizet a zanechat prázdnotu, do které vstupují negativní myšlenky a pocity.

Pomysli na dítě, které otevírá své narozeninové dárky. Touží, předvídá a očekává konkrétní věc - například hračku nebo kolo.

Když tato věc nenastane, co dělá? Rozčílí se. Má vztek. Není vděčný za dárky, které dostal.

Naděje však není vázána na konkrétní výsledek.

Naděje nezávisí na jistotě. Naděje je pouze víra, že existuje potenciál pro něco dobrého.

Že něco dobrého není nic konkrétního. Je to pouze myšlenka pozitivního výsledku.

Jak jednou řekl Desmond Tutu:

Naděje dokáže vidět, že i přes celou temnotu existuje světlo.

Světlo není zvláštní věc. Světlo je prostě něco dobrého - potenciál pro něco dobrého.

Proč je naděje tak důležitá?

Nyní, když víme, co je naděje a co ne, proč na ní tolik záleží?

Jaké jsou důvody pro naději v životě?

1. Naděje je léčitel.

Všichni čelíme těžkým obdobím a všichni se zraníme. Je to nevyhnutelné.

Ale naděje nám pomáhá vidět, že je před námi mnoho pozitivních možností.

Naděje šeptá: „Věci se zlepší.“

Naděje dává bolest a bolest na pravou míru a připomíná nám, že věci se navždy mění.

Když jsme v nejnižším bodě, je to naděje, která zvedne hlavu a ukáže nám cestu zpět k něčemu dobrému.

Pamatujte, že naděje je podobná důvěře, a když jsou vaše obecné pocity negativní, musíte věřit, že pominou.

2. Naděje nám ukazuje, jak máme jednat.

Ačkoli naděje není spojena s konkrétním výsledkem, může to být stále vůdčí silou v našich životech.

Když máme naději, s větší pravděpodobností uvidíme příležitosti, které se nám naskytnou.

Když máme naději, je pravděpodobnější, že zvolíme cestu, která povede k něčemu pozitivnímu.

Když máme naději, je pravděpodobnější, že budeme jednat způsobem, který podporuje pokojný a radostný život.

Naděje je trochu jako neviditelný kompas, který nás ukazuje ve směru něčeho prospěšného pro naši budoucnost.

3. Naděje je motivátorem.

Naděje je zdrojem energie. Pomáhá nám to vidět něco lepšího vpřed a dát jednu nohu před druhou, abychom se posunuli vpřed.

hloupá šťáva eso rodinná cena

Když cítíme naději do budoucnosti, ráno se probudíme připraveni obejmout den.

Jsme více připraveni tvrdě pracovat, usilovat, být ochotni řešit a překonat překážky, kterým čelíme .

Naděje nás udržuje v chodu, když narazíme na cihlovou zeď. Připomíná nám to, proč se vydáme touto cestou, a potenciál toho, že z ní bude mít něco dobrého.

Naděje nám umožňuje odpovědět Y-E-S! když se život zeptá, jestli na to máme.

4. Naděje podporuje víru v sebe sama.

Doufám, že vám nejen pomůže věřit, že se něco lepšího blíží, ale také vám dá víru, že jste člověk, který může něco lepšího uskutečnit.

Když vše, co děláme, je touha, aby se něco stalo, nedovolíme se to zkusit udělat to se stalo.

Ale když doufáme v něco lepšího, řekneme si, že máme v sobě sílu změnit směr cesty.

William Faulkner to shrnul pěkně, když řekl:

Nemůžete plavat za nové obzory, dokud nebudete mít odvahu ztratit z dohledu břeh.

Pokud si přejete jen nové obzory, pravděpodobně je neuvidíte.

Je to naděje, která nám dává sebevědomí (nebo odvahu, jak to vyjádřil Faulkner), abychom šli na loď, odhodili se z břehu a vypluli, i když ještě neznáme svůj cíl.

5. Naděje bojuje proti negativním myšlenkám.

Je těžké mít negativní myšlenky a zároveň mít naději.

Naděje nám umožňuje vidět světlo na konci tunelu a toto světlo působí jako výzva pro jakékoli nežádoucí myšlenky.

Když si myslíte: „To nemohu udělat,“ naděje vám připomene, jak jste schopní.

Když si myslíte, že „to je katastrofa,“ naděje vám připomene, že se věci zlepší.

Když si myslíte: „Nenávidím svůj život,“ naděje vám připomíná, že budoucnost je plná potenciálu.

I když naděje nedokáže okamžitě odstranit všechny negativní myšlenky, čím více můžeme pěstovat pocit naděje, tím méně se tyto myšlenky objeví v našich hlavách.

Také by se vám mohlo líbit (článek pokračuje níže):

6. Naděje přináší vnitřní mír.

Stejně jako u negativních myšlenek může naděje pomoci také zmírnit negativní pocity.

Naděje je opakem zoufalství.

Zatímco zoufalství vytváří živnou půdu pro nenávist, nečinnost a depresi, naděje umožňuje růst radosti, nadšení a tiché spokojenosti.

proč je oční kontakt tak těžký

I když náročná situace přetrvává, naděje může proměnit naši vnitřní krajinu v krajinu, která je méně ovlivněna vnějším prostředím.

7. Naděje je nakažlivá.

Lidé se chtějí cítit nadějně. Opravdu ano.

Chtějí věřit - tomu důvěra - že budoucnost je jasná.

Proto jsou tak ochotní a schopni absorbovat naději druhých.

Naděje se rychle šíří. Když se naskytne možnost lepší budoucnosti, lidé jsou připraveni naslouchat a věřit.

Posledním důvodem, proč je naděje důležitá, je tedy to, že čím více naděje máme, tím více naděje budeme inspirovat u ostatních.

Jak najít naději pro budoucnost

Nyní, když jsme vás snad přesvědčili o důležitosti naděje, zaměřme naši pozornost na některé způsoby, jak ji najít.

1. Poznejte svou sílu.

Věřte tomu nebo ne, každá vaše akce má na věci vliv.

Každá akce vás tlačí k určitému výsledku.

To je vaše síla.

Je na vás, abyste tuto sílu využili způsobem, který je prospěšný pro váš život.

Naučte se rozpoznávat příčiny a důsledky ve svém životě a uvědomte si rozhodnutí, která děláte.

2. Zeptejte se, jaká pozitivní opatření můžete podniknout.

Jakmile pochopíte sílu, kterou v životě máte, je na čase se zeptat, jak můžete věci pozitivně ovlivnit.

Hledejte příležitosti k akci, která zvyšuje pravděpodobnost pozitivního výsledku.

Ne očekávat nebo touha jakýkoli konkrétní výsledek - pamatujte, že tyto věci nejsou nadějí.

Pokuste se jednat na základě svých hodnot a měli byste se vydat správným směrem.

3. Spojte se s lidmi, kteří čelili podobným okolnostem.

Ať už prožíváte cokoli, co vám nyní chybí v naději, vězte, že tam bylo také spousta dalších lidí.

Pokuste se tyto lidi najít a připojit se k nim a umožnit jim, aby vás podporovali a vedli vás.

To může znamenat sledování osobních blogů, hledání online fór nebo schůzky v reálném životě.

Klíčem je najít komunitu - i když to zahrnuje pouze tiché posezení a čtení nebo poslech ostatních.

Usnadňuje opětovné hledání naděje, když víte, že nejste sami.

4. Opřete se o své nejbližší.

Možná děláte dobrou práci, když schováváte, jak se cítíte před rodinou a přáteli.

Nebo to může být napsáno po celé tváři, řeči těla a činu.

Ať tak či onak, jsou to lidé, kteří vás milují a starají se o vás. Budou vám chtít pomoci znovu objevit naději.

Možná vám nebudou schopni nabídnout znalosti nebo rady, které vycházejí z výše diskutovaných komunit, ale stále vám mohou dát spoustu času a energie, aby vám pomohly v tomto období vašeho života.

Tato podpůrná síť vám může pomoci s praktickými věcmi a emočním uzdravením, takže je obtížné připustit, že bojujete, věřte, že tu pro vás budou.

5. Promluvte si s profesionálem.

Obě komunity z bodu 3 a vaše osobní síť podpory z bodu # 4 vám pravděpodobně poradí, abyste získali pomoc od odborníka na duševní zdraví.

Poslechněte si tuto radu.

Profesionál má odborné znalosti a zkušenosti, které vám pomohou vypořádat se s velmi specifickými myšlenkami, pocity a výzvami ve vašem životě.

Budou vám schopni poskytnout konkrétní nástroje, pomocí kterých můžete změnit své myšlení a znovu najít naději.

Jakkoli bychom chtěli říci, že tento článek je vše, co potřebujete, víme, že je to pouze výchozí bod vaší cesty.

6. Pracujte na své sebeúctě a vlastní hodnotě.

Lidé se často cítí skleslí a bez naděje, když se dívají do zrcadla, a nelíbí se jim osoba, kterou vidí, jak na ně zírá.

Část procesu vracení naděje do vašeho života roste tak, aby se vám líbilo, kdo jste, a viděli hodnotu, kterou máte jako člověk.

S tím opět pomůže profesionál, ale zde je článek, který vám mezitím může pomoci: Chcete-li v průběhu času růst své sebevědomí, dělejte pravidelně těchto 10 malých věcí

7. Neočekávejte odpovědi na všechny otázky.

Pamatujte, že naděje je projevem důvěry v pravděpodobnost pozitivního výsledku.

Ale to nemůže předpovídat budoucnost.

Pokud se snažíte najít naději, protože nevíte, jak všechno dopadne, nebo dokonce kroky, které musíte podniknout, nebojte se.

Na všechny otázky nemůžete znát odpovědi.

Musíte jen věřit, že se věci stanou a že z toho vzejde něco dobrého.

Někdy budete vědět, co dělat, jindy budete mít pocit, že je něco v pořádku.

Jděte s tímto pocitem - je to vaše intuice, která je silně spojena s nadějí.

8. Buďte zdrojem naděje pro ostatní.

Pokud nevíte, kde najít naději, hledejte ji u těch, kteří potřebují vaši pomoc.

I když se potýkáte, máte sílu přinést ostatním lidem naději tím, že jim věnujete čas a energii jejich potřebám.

To může znamenat pomoc v komunitní organizaci nebo provádění laskavosti a velkorysosti přátelům, sousedům nebo cizím lidem.

Zjistíte, že být zdrojem naděje pro ostatní se stává zdrojem naděje pro vás.

Udělejte to, co děláte, i když znovu získáte naději.

9. Radujte se z maličkostí, díky nimž život stojí za to žít.

Když chybí naděje, život se může zdát vyčerpaný ze všech svých barev a živosti.

Ale proti tomuto pocitu můžete bojovat a znovu najít svou naději tím, že rozpoznáte malé věci a krátké okamžiky klidu ve vašem životě.

Projevování vděčnosti za ty pozitivní věci, které již ve vašem životě existují, usnadňuje důvěru v potenciál ještě lepších věcí, které vás čekají.

Pokud se snažíte vymyslet takové maličkosti, podívejte se na tento příspěvek: Jednoduché věci v životě: Seznam 50 malých potěšení

Abych to shrnul ...

Naděje není jen důležitá, je to jedna z nejdůležitějších věcí v životě.

Naděje nás udržuje v chodu. Připomíná nám, že špatné časy nemohou trvat. Podněcuje nás to k větším věcem.

Pokud jste ztratili naději, výzvy, kterým čelíte, se mohou zdát nepřekonatelné. Proto je zásadní, abyste se pokusili znovu najít naději - i když je to na začátek jen malý sklouznutí.

Mluvit s profesionálem by měl být určitě vaším prvním krokem a doufáme, že vám ostatní body výše pomohou také na vaší cestě.

Naděje je věc s peřím, které sedí v duši - a zpívá melodie bez slov - a nikdy se nezastaví. - Emily Dickinson