6 znamení, že váš muž má nízkou sebeúctu (+ 5 způsobů, jak mu můžete pomoci)

Ne každý je schopen milovat sám sebe tak, jak by měl.

Nízká sebeúcta je často důsledkem týrání, zanedbávání nebo duševních chorob, které nebyly náležitě řešeny.

Ne každý má to štěstí, že je vychováván v milujícím prostředí s výchovou rodičů, kterým na nich záleží.

Tyto druhy bojů v životě člověka mohou zanechat trvalý dojem, který vyžaduje překonání práce.

Sebeláska a sebeúcta jsou zásadní pro vytváření láskyplných a zdravých vztahů s ostatními lidmi.chybí mi tak moc, až to bolí

Nedostatek sebeúcty na druhé straně může zničit vztahy, ať už romantické nebo ne, protože to způsobí, že partneři mají ve vztahu nerovné postavení.

Partner s nízkou sebeúctou nemusí mít pocit, že si zaslouží lásku nebo pozornost osoby, která je miluje, což může vést k veškerému negativnímu chování.

Nemusí mít zdravé mechanismy zvládání nebo si cení toho, co do vztahu přinášejí.Osoba s nízkou sebeúctou může nebo nemusí vědět, že má tento problém. Pokud si jsou vědomi svého problému, možná ho nedostali pod kontrolu a stále na něm mohou pracovat.

Jiní si možná neuvědomují, že mají problémy se svou sebeúctou, protože nerozumí rozdílu mezi zdravou a nízkou sebeúctou.

I když jsou rady podobné pro obě pohlaví, tento článek se zaměří na muže s nízkou sebeúctou a na to, jak mohou jejich partneři problém identifikovat a pomoci dosáhnout nějaké formy uzdravení.

Jaké jsou příznaky nízké sebeúcty u mužů?

Pokud si myslíte, že muž, s nímž máte vztah, má problémy se sebeúctou, jak to můžete s jistotou říct?

Sledování těchto znaků vám pomůže cítit se při hodnocení situace sebejistěji.

1. Možná nebudou schopni zvládnout negativní kritiku.

Negativní kritika se často setkává s nepřátelstvím a hněvem.

Muž s nízkou sebeúctou bude jakoukoli negativní kritiku často považovat za osobní útok, ať už je či není.

Mohou přijmout neosobní kritiku a vyhodit je z míry nebo se je pokusit spojit s aspektem své vlastní osobnosti.

Například: muž dělá jednoduchou chybu při řešení problému. Mohou proměnit kritiku v omyl myslí si, že jsou hloupí nebo nekompetentní, když to byla jen chyba, kterou by mohl udělat kdokoli.

2. Mohou být přilnavý, emocionálně potřebný nebo nejistá.

Muž s nízkou sebeúctou často potřebuje mnoho ujištění, že si zaslouží být milován, protože nemá pocit, že by to, čím přispívají do vztahu, stejně jako jeho partner.

Určitá nejistota a ujištění jsou v pořádku, ale neustálá potřeba se stává odlivem pro osobu, od které se požaduje její poskytnutí.

Neustálá potřeba pozornosti a ujištění narušuje vztahy.

3. Možná budou potřebovat neustálé ověřování svého vzhledu nebo schopností.

Nadměrná kompenzace pokusem o zdokonalení vzhledu nebo schopností člověka může vést k nízké sebeúctě.

Osoba s nízkou sebeúctou může potřebovat, aby ostatní lidé viděli, jak dobře nebo dokonale vypadají, a ověřili si to, aby si mohli říci, že mají hodnotu a hodnotu.

Problém je, že je to většinou povrchní a výsledný pozitivní pocit netrvá.

citáty o oblíbení dvou chlapů současně

Pýcha ve svém vzhledu nebo schopnostech není špatná. Právě když je potřeba ověření a dokonalosti dovedena do extrému, způsobuje vážné problémy.

4. Mohou se chlubit věcmi, které udělali, hmotným majetkem, který vlastní, nebo se zapojit do jednatelství.

Muži, kteří mají jistotu s dobrou sebeúctou, se obecně nemusí cítit větší než lidé kolem nich.

Lidé s nízkou sebeúctou mohou poukazovat na svůj hmotný majetek jako na důkaz svých úspěchů a sebeúcty.

Mohou také poukazovat na věci, jako je rozsáhlé cestování, dobrovolnická práce nebo to, jak jsou soucitní, aby si dali pocit hodnoty a hodnoty.

5. Mohou být Přivlastňovací a žárlí na ostatní lidi, kterým se dostává pozornosti.

Ve vztahu se to projevuje jako neustálé posílání textových zpráv, když jste od sebe, zasílání zpráv, když jste v noci, a potřeba neustálého přihlašování.

Mohou žárlit veškerých přátelství a vztahů, které máte s jinými lidmi, včetně dalších členů rodiny.

Mohou požadovat, aby věděli, co děláte nebo kam jdete, kdykoli jste od sebe.

Znovu je určitý zájem v pořádku, ale když je invazivní a blíží se úrovním mikromanagementu, může to být důvodem k obavám.

6. Mohou se schovávat za sebepodceňující humor a odvracet komplimenty.

Sebepodceňující humor je právě teď trendy. Slouží také jako pohodlný štít ke snížení a odvrácení jakéhokoli druhu komplimentů nebo pozitivního posílení, které mohou být poskytnuty.

Muži s nízkou sebeúctou se mohou snažit přeměnit jakékoli pozitivní výroky o sobě na vtip, očistit je nebo minimalizovat.

Mohou použít humor ke zmírnění dopadu nebo nepřijmout kompliment, protože nemají pocit, že jsou hodni těchto pozitivních slov.

Sebepodceňující humor může být zábava v malých dávkách, ale je to také vhodná maska, která zabrání ostatním lidem vypadat příliš blízko nebo odmítat jakýkoli druh pozitivních, potvrzujících slov.

To jsou jen některé z věcí, které by mohly poukazovat na nízkou sebeúctu u muže.

Je důležité mít na paměti, že lidé nejsou dokonalí a budou mít nedostatky, které se mohou objevit.

Každý se někdy cítí nejistý nebo nemilovaný. Není nespravedlivé nebo nereálné chtít vědět, zda je milovaná osoba v bezpečí a je o ni postaráno.

Důvodem k obavám jsou situace, kdy se tyto věci dostanou do extrémů nebo se stanou trvalou negativní přítomností.

Také by se vám mohlo líbit (článek pokračuje níže):

Jak mohu podpořit muže s nízkou sebeúctou?

Pokud jste přesvědčeni, že muž ve vašem životě má nízkou sebeúctu, a výše uvedených 6 znaků pouze potvrdilo vaše podezření, co mu můžete pomoci?

1. Pokuste se potlačit svůj hněv a frustraci patiencem.

Mohou neustále mluvit sami sebou, za druhé odhadovat jejich hodnotu a snažit se znovu potvrdit, jak hrozné jsou.

Čím pomaleji se budete hněvat, tím více pozitivního vlivu na jejich cestě budete.

Bude frustrující slyšet někoho, koho milujete a záleží vám na tom, jak se snaží strhnout se, ale snažte se na něj co nejvíce házet hněvem a frustrací.

2. Nabídněte mu upřímné, realistické komplimenty.

Nepokoušejte se falešně nafouknout jeho ego. Jeho mozek bude hledat důvody, proč odmítnout jakýkoli druh pozitivních slov, která mu přijdou do cesty, takže vaše komplimenty budou upřímné a realistické.

Čím jsou faktičtější, tím snazší je posílit pravost těchto slov.

Malé komplimenty mají tendenci fungovat lépe než větší komplimenty. Menší komplimenty po delší dobu mohou pomoci posílit jeho sebevědomí.

3. Procvičujte aktivní poslech, i když je to těžké.

Jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit, aby se cítil skutečně slyšen a ověřen, je aktivně naslouchat tomu, co říkají, i když to, co říkají, není pozitivní.

Když někoho odříznete nebo zrušíte jeho myšlenky, může to způsobit více škody než užitku, protože mu to dá pocit, že nemůže být upřímný nebo najít podporu.

peníze v bankovním čase

Nemusíte s ním souhlasit. Zapojením mu můžete pomoci najít cestu k pomoci, kterou potřebuje.

4. Pochopte, že bude bránit.

Obrannost je pro člověka s nízkou sebeúctou běžná, protože se snaží chránit to, co je v sobě křehké.

I neutrální kritika může být přijata přísně a negativně a negativní kritika bude pravděpodobně tvrdá a hluboká, což pravděpodobně povede k hádce a hněvu.

Dělat vtipy na jeho účet, bez ohledu na to, jak veselý, lze považovat za přímý útok na jeho pocit vlastní hodnoty.

Nemusíte chodit po vaječných skořápkách, jen si uvědomte, že některá slova budou přijata negativněji než jiná.

5. Pokuste se přijmout a být empatický k tomu, jak se cítí.

Milovat někoho přináší mnoho jasných pocitů, názorů a vnímání osoby, kterou milujete.

Muž s nízkou sebeúctou, který se nemiluje, se nebude vidět téměř stejnými očima.

Pocity, které o sobě mají, budou pravděpodobně přinejlepším neutrální a pravděpodobně negativní.

Schopnost připustit, že o sobě takhle cítí, vám pomůže zvládnout váš hněv a frustraci, když se budete propracovávat k negativům.

Více trpělivosti mu dá více prostoru, aby mohl stavět na svých vlastních základech.

Co když moje podpora nestačí?

Nešťastnou realitou je, že nízká sebeúcta je často výsledkem dalších problémů, které je třeba řešit.

Těmito problémy mohou být drsné dětství, dospělost, toxické vztahy nebo jakékoli jiné množství obtížných věcí, které na člověka zanechávají negativní dojem.

Škody způsobené těmito věcmi obvykle nejsou něčím, co by milovaný člověk mohl napravit.

strach nikdy se nezamilovat

Tento typ věcí může opravdu opravit pouze sám muž a obvykle bude potřebovat pomoc certifikovaného odborníka na duševní zdraví.

Může přijít okamžik, kdy nebudete mít pocit, že můžete i nadále podporovat muže, kterého milujete.

Je to nešťastné, ale je to realita.

Pokus o podporu někoho s nízkou sebeúctou se může příliš snadno vyvinout v citově zneužívající vztah, protože ten člověk nezvládne dobře nebo se snaží zlepšit.

Pokud zjistíte, že jste neustále znepokojeni, vystresovaní nebo emocionálně vyčerpaní, možná budete muset přestat a znovu se vyšetřit, pokud je vztah dostatečně zdravý, aby v něm zůstal.

Nemůžete přimět někoho, aby si chtěl pomoci, a nemůžete opravit nikoho jiného než sebe.

Všechno, co se můžete pokusit udělat, je podporovat je, když kráčejí po své cestě, a vést je ke kanálům, kde mohou získat potřebnou pomoc.

Někdy láska nestačí k tomu, aby lidé drželi pohromadě a stále můžete někoho milovat na dálku, pokud je to to nejlepší pro vás oba.

Stále si nejste jisti, co dělat s problémy s úctou vašeho muže? Chatujte online s odborníkem na vztahy z Relationship Hero, který vám pomůže zjistit věci. Jednoduše.

Tato stránka obsahuje odkazy affiliate partnerů. Dostávám malou provizi, pokud se po kliknutí na ně rozhodnete něco koupit.